Bir Kongreye Katılmak

Kongre öncesinde yapılması gereken işlemleri, kongre esnasında dikkat edilecek hususlar ve önerilerinizi burada paylaşabilirsiniz.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
minduce
Site Admin
Mesajlar: 1
Yeni Kayıt: Pzt Oca 15, 2018 3:46 pm

Sal Oca 30, 2018 3:48 pm

Prof. Dr. Kurtuluş TÖRECİ'den kongrelere yeni katılacaklar için harika bir makale.
Bir Kongreye Katılmak

Bu makale birçok kongreye katılmış kıdemli meslekdaşlar için yazılmamıştır. Onlara (belki son bölüm hariç) okuyup zamanlarını harcamalarını önermem. Makalenin hedef kitlesi mesleğinin oldukça başlangıcında olan, kongrelere yeni yeni katılmaya başlayan genç meslekdaşlardır.

Bilim aleminde kongreler kişilerin yeni çalışmalarını duyurmak, başkalarının çalışmalarından haberdar olmak, çeşitli oturumlarda yetkili kişilerin derlediği en yeni bilgileri zahmetsizce edinmek, meslekdaşları ile tanışmak, aynı konularda çalışanlarla tartışarak araştırmalarında karşılaştıkları problemlere çözümler aramak, ortak araştırma projeleri oluşturmak... gibi işlevleri ile çok yararlı aktivitelerdir. Doğal olarak kongrelerin bu yararlarından kişiler arzuladıkları kadar faydalanırlar. Bir katılımcının bütün oturumları izlemesi mümkün olmaz ve beklenmez. Ancak kendisini ilgilendiren oturumlara bile katılmak yerine ortamın sağladığı hoş ambiansı tercih edenlerin bir kongreden yararlanması göreceli olarak daha az olacaktır.

Bir kongreye katılım çeşitli şekillerde olur.

-Dinleyici olarak: Kongrenin herhangi bir aktivitesinde özel bir görev almadan, sadece kongreden faydalanmak için katılanlar “dinleyici” veya sınırları daha genişlemiş bir sözcükle “katılımcı” olarak kabul edilebilir. Doğal olarak bu kişiler oturumlarda sordukları sorularla, yaptıkları katkılarla kongrenin başarısına da katkıda bulunabilirler ve önemli bir fonksiyonu yerine getirirler. Ancak her kongrede, birkaç günlük tatil için kongreyi kurumlarından izin almak amacıyla kullanan veya katılımı için bir sponsorun sağladığı olanaktan bu şekilde yararlanan birkaç kişi bulunabilir. Böyle bir davranışın etik olmadığını söylemeye gerek var mı?

-Yalnız oturum başkanı veya oturum düzenleyicisi olarak: Bir oturuma konuşmacı olmadan başkanlık eden, düzenleyici olan kişi genellikle kıdemli, konunun önde gelen isimlerinden biridir. Bu kişilere mesleğe yapmış oldukları katkıları onore etmek için, kongrede olması arzu edildiği için, bulunmaları ile bile kongrenin bilimsel düzeyine katkıda bulunabilecekleri düşünüldüğü için bu görev verilir (veya verilmelidir). Çok defa oturumdaki konuları ve konuşmacıları başkan değil düzenleme kurulu belirler. İyi bir oturum başkanlığı, konuşmaların düzgün ve programa uygun sürmesini sağlamakla, gerekirse kendi yapacağı katkılar, soracağı sorular ve katılımcıları katkı ve soru konusunda cesaretlendirerek canlı bir tartışma yaratmakla yapılır. Başkan konuşmacıların hazırladığı metinleri önceden okuyabilirse bu amacı daha kolay sağlayabilir. Hatta soracağı birkaç soruyu önceden konuşmacılara vermesi veya konuşmacıların sorulmasını istediği birkaç soruyu alması şike sayılmamalıdır. Böyle bir uygulama canlı bir tartışma zemini hazırlanması, faydalı bir oturum gerçekleşmesi ve amaca ulaşılması için yararlı olur.

- Sözel sunu ile katılmak: Sunuyu yapacak kişinin zamanı iyi değerlendirmesi çok önemlidir. Her sözel sunuya programda genellikle 10 dakika gibi bir süre ayrılır. Sunuyu yapan kişi bu sürenin 3-4 dakikasını sorular için ayırmalı, herkesin bildiği şeylerden oluşmuş uzun bir girişle, ya da kimsenin izleyemeyeceği yöntem tarifleri ile süreyi harcamamalıdır. Bu süre, iyi kullanılırsa, 4-5 kalabalık olmayan slayt yardımı ile çalışmanın ne amaçla yapıldığını, ne bulunduğunu ve sonucun nasıl değerlendirildiğini belirtmeye yeter. Konuşma süresinin bir dakikası için bir slayt uygun bir ölçü olabilir. Kullanılmayacak bir slayta veya slaytlarda değinilmeyecek bilgilere yer verilmemelidir ya da dikkat çekilmek istenen husus koyu veya renkli yazılmalıdır. Fazla teferruatlı slaytlarda dinleyiciler slaytı okur, konuşanın söyledikleri dikkatten kaçar. Tablolar da çok kalabalık olmamalı, üstünde durulacak satır veya rakamlar koyu veya renkli olmalıdır. Kongre kitabında yer alacak sunu özetini hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar poster özetlerindeki gibidir (aşağıda).

- Poster sunumu: Posterler için belirlenen boyutlar kongre duyurularında belirtilir (70 x 100 cm gibi). Bu boyutları aşıp yandaki poster alanlarına tecavüz etmek doğru olmadığı gibi, posteri birkaç dosya kağıdına yazıp panoya yapıştırmak da hoş olmayan bir şeydir.

Posterlerde başlık dikkat çekici ve uygun uzunlukta olmalıdır. Postere bir makale sığdırır gibi çok fazla yazı koymamalı, katılımcıların kısıtlı bir sürede birçok posteri incelemek isteyeceği düşünülmelidir. Çok kalabalık posterler genellikle önünde en az durulanlar olur. Posterdeki yazılar 1 m mesafeden okunabilecek büyüklükte olmalıdır. Posterde tablo, şekil, resim, fotoğraf kullanılabilir. Amaca uygun, tebessüm yaratan, karikatüre benzeyen görsel materyal de kullanılabilir. Ancak, çok defa okul sergilerinde yapıldığı gibi aşırı süslemeler, gereğinden fazla renk kullanılması da maksada uymamaktadır. Genellikle olduğu gibi poster içeriği kongre kitabında yayınlanan özetten uzunsa, çalışmasını çok kimseye duyurmak isteyenlerin posterinin içeriğini bir sayfaya bastırıp yeterli sayıda baskıyı posterin altına bırakması yaygın ve uygun bir uygulamadır. Bu uygulamanın bazı kişilerin sonra okurum diye bu sayfalardan alıp poster önünden ayrılması gibi bir sakıncası da vardır.

- Poster tartışması: Poster tartışması veya posterlerin değerlendirilmesi çeşitli şekillerde yapılır. Örneğin poster sahiplerinden belirtilen gün(ler)de ve saatte poster başında bulunmaları istenir ve o posterle ilgilenen katılımcıların poster sahibine soru sorması ve tartışılması sağlanır. Veya belirli gün ve saatte bir(kaç) deneyimli kişi [tartışma başkan(lar)’ı] ile posterler sıra ile ziyaret edilir ve o saatte poster başında bulunması gereken poster sahibi 1-2 dakika gibi çok kısa bir zamanda bir sunu yapar, katılımcılar soru sorar, başkan(lar) gerekirse kendi kanaatlerini belirtir ve önerilerde, öğütlerde bulunur. Tartışma başkanlarına o oturumdaki (poster ve sözel sunu) özetlerinin önceden gönderilmesi usuldür.

- Kongre kitabında yayınlanacak özetler: Kongre kitabında yayınlanacak sözel sunu veya poster özetlerinde başlık ve içerik çok iyi düşünülmeli, sonradan sözel sunuda veya sergilenen posterde küçük de olsa bir değiştirmeye gerek kalmamalıdır. Kongre kitabındaki özette veya sergilenen posterde hiç yazım hatası olmamalıdır. Bu hatalar okuyucunun dikkatini çeker ve asıl konudan uzaklaştırır. ANKEM Kongrelerinde çok geç gönderilenler dışında özetlerin veya panel vb. sunularının matbaa çıktıları yazarlara gönderilmekte ve onayları alınarak Kongre kitabı olarak yayınlanan dergi eklerinde basılmaktadır.

Sözel sunu ve poster konusunda etik olmayan davranışlar

Bir kongreye sözel sunu veya posterle katılmak için başvuranlar bu görevlerini yerine getirmelidir. Geçerli bir mazeretle kongreye katılamayacak sunu ve poster sahipleri bunu düzenleme kuruluna önceden bildirmeli (hatta belgelemeli) ve bu durum sözel sunu sırasında kürsüden duyurularak ya da poster için panosuna asılarak diğer katılımcılara bildirilmelidir. Geçerli bir mazeret olmadan kongreye gelmemek, gelip sunusunu yapmamak veya posterini asmamak, belirtilen zamanda posteri başında olmamak, poster tartışmasına katılmamak bir bilim kişisi için büyük ayıptır. Kongreye kabul edilip asılmayan posterler poster panolarında çürük dişler gibi sırıtmakta, düzenleyicileri çok üzmektedir. Bir ANKEM Kongresinde ilk isim aynı olan beş poster asılmamış, panolarda büyük boşluklar oluşmuş, kendisine bir esef mektubu yazılmasına rağmen bir cevap da alınamamıştır. Bazı dernekler bu ayıbları işleyenleri gelecek birkaç kongreye kabul etmemekle cezalandırmaktadır. Bu yerinde fakat nadir bir uygulamadır. Bu kişilerin kongre kitabında basılmış olan özetlerini bir unvana, pozisyona talip olmak gibi bir durumda kullanmaya da hakları yoktur.

Sözel sunu veya poster özeti hazırlamak

Bazı kongrelerde özetler için belirli bir şablon verilir ve bildirilen şekle göre bu şablon içine yazılan özet aynen kongre kitabında yayınlanır. Dolayısıyla varsa özetteki tutarsızlıklar ve yazım hataları da, özet sahiplerinin günahı olarak kongre kitabına aksettirilir. Bu yöntem özet kitabının editörü (bazan kongre genel sekreteri) için çok kolay ve rahat bir yöntemdir ve kimsenin de söyleyecek bir sözü olmaz.

ANKEM’de kongre kitapları Ek 1: Program, sözel sunu ve poster özetleri, Ek 2: Konferans, genel oturum ve panel sunuları olarak ANKEM Dergisine ekler (supplement) olarak yayınlanmaktadır (Kongre kitaplarına kongreye katılmayanların ulaşması zor olmakta, dergi eki olunca çok kişide ve kitaplıklarda bulunabilmektedir). Dergiye ait sayılan bu ekler ve sunu özetleri, dergi editörüne önemli ölçüde iş ve sorumluluk yükler.

Özetler, kişi adlarında kıdemliler bulunsa da, çoğunlukla gençler tarafından yazılır ve bazıları adı bulunan diğerleri tarafından hiç okunmadan ya da yeteri kadar incelenmeden gönderilir. Editörün ve bilimsel hakem olarak özetleri değerlendiren kıdemli araştırıcıların bu genç meslekdaşların kusurlu, tutarsız bir özetinin yayınlanmasına izin vermemesi gerekir. O nedenle bütün özetler ANKEM’de redakte edilir, görülen tutarsızlıklar varsa kendilerine düzelttirilir. Bir özet son şeklini alana kadar en az 2, bazıları 3-5 defa gider gelir (e-postadan Allah razı olsun) ve Ek 1’de basılacak şekli de özet sahibinin onayına sunulur. Burada bu işlemlerden örnekler vererek gençlerin dikkatlerini çekmek istiyorum.

Verilen yazım kurallarına tam uyunuz.

Üç-dört satırlık başlık vermeyiniz. Başlıkta çalışmanın yapıldığı kurumun adını yazmak nadiren gerekli olur. Başlık içeriğe uygun olmalıdır. Başlık büyük harfle istenmişse küçük harfle yazmayınız. Büyük harfle yazılan Latince mikroorganizma adlarında noktalı İ kullanmayınız.

Yazar adlarını istendiği gibi, adlar küçük soyadlar büyük istenmişse öyle, yazınız. Bazı hanımlar çift soyadı kullanıyor. Örneğin bir özette Ayşe Nergis UÇAK, diğerinde Ayşe NERGİS UÇAK, Ayşe UÇAK NERGİS, Ayşe NERGİS gibi farklı yazılımlar olmamalı. Bu düzeltmede zorluk, katılanlar listesinde aynı kişinin birkaç farklı yerde gösterilmesine yol açar. Özellikle farklı birimlerde çalışan, yakından tanımadığınız kişilerin adlarının doğru yazılmasına özen gösteriniz. İki özette bir N harfi ile farklı yazılmış soyadı nedeniyle 5 şehirlerarası arama yapmak gerekmiştir.

Yazar adreslerini doğru yazınız. İki özette yer alan bir kişinin adresinin birinde Genel Cerrahi, diğerinde Ortopedi olarak gösterilmesi doğru olmaz.

Giriş en kısa şekilde yapılmalıdır. Bir özette 88 sözcük içeren giriş yazılmaz.

Bulgularda birbirini tutmayan sayılar, oranlar olmamalı. Örneğin 153 suş dedikten sonra sonra suşları sıraladığınızda toplamları 152 veya 154 etmemeli.

Oran alırken iki defa kontrol ediniz. % 23 olması gereken oranı % 26 diye yazmayın.

Küçük sayılarda [örneğin 9 suşun 5’i (% 55)], 20, 25, 50 gibi yuvarlak sayılarla ilişkili, okuyucunun okurken kavrayabileceği oranları vermeyin [100 suştan 86’sı için % 86 oranı vermeye ne demeli ?].

Oran verirken noktadan sonraki ilk kesirin binde, ikincinin onbinde olasılığı göstereceğini, bu kadar ince oran vermeye, o nesnenin yüzlerce veya binlerce bulunması halinde hakkımız olacağını düşünün. 87’de 13’ü % 15 gibi en yakın tam sayı olarak veriniz. Burada % 15 bir bulgu değildir; bulgu 13/87’dir. Yüzde oranı bu bulgunun sıklığı daha kolay anlaşılsın diye verilir ve 87 sayısı binde olasılık vermeye hak vermediği gibi % 15, % 14.9’dan daha kolay anlaşılır.

Giriş ve amacı (kısa), yöntemi, bulguları ve tartışmayı ayrı paragraflar halinde yazmanız izlemeyi kolaylaştırır.

Özetlerde genellikle tablo istenmez. ANKEM ise birçok satırda izlenmesi zor bulgular yerine, metinde tekrarlanmamak koşulu ile 1, en çok 2 tablo verilmesini tercih eder ve bazı özetlerde böyle bir tablo editörce hazırlanıp sunucunun onayına sunulur. Ancak bir sayfayı dolduracak ya da sayfaya ancak dikine sığacak tablolar kullanılamaz.

Sayılara bakarak daha az, daha çok gibi yargılara varmayınız. Mutlaka istatistik yapıp (ya da yaptırıp) anlamlılık derecesini (örneğin p değerini) koyunuz, yargınızı buna göre yapınız.

Renkli basılmayacak yayınlar için renkli materyal göndermeyiniz. Örneğin, verilerin renklerle fark ettirildiği bir grafik renksiz basılınca hiçbir şey anlaşılmaz.

Özette mutlaka sonuçlarınız bulunmalı. “….. yapılmıştır. Sonuçlar kongrede sunulacaktır” gibi bir özetin kongreye kabul şansı yoktur.

Özette ele alınan konunun kongre konuları çerçevesinde olması gerekir. Kongre konusu ile zor bağdaşan özetlerin kabul şansı azdır ve yoktur.

Şekil, resim ve fotografların kalitesi klişe için uygun olmalıdır. Gerekirse bunları klişe için ayrıca posta ile gönderiniz.

Mikroorganizma veya antibiyotik adlarındaki bir harf hatası bile kongrede sunu yapacak birine yakışmaz (K.pneumonia, Enterobactericae, klavulonat, sefaperozon gibi). Mikrorganizma adlarında ilk geçişte cins ismi tam, sonraki geçişlerde tek harfle yazılmalı. Mikroorganizma adlarının italik yazılması isteniyorsa buna uyunuz ve italik yazımı başka amaçla kullanmayınız.

Açık yazılım çok uzun değil ve çok sayıda tekrarlanmıyorsa, kısaltma kullanmaya fazla hevesli olmayınız.

Mutlaka uygun anahtar sözcükler veriniz. Yazınız indekslere bu sözcüklerle girecektir.
.

Makalenin devamına http://www.ankemdernegi.org.tr/index.ph ... 18-09-2009 adresinden ulaşabilirsiniz.

İlgili içeriğin kaynak adresi: http://www.ankemdernegi.org.tr/index.ph ... 18-09-2009
Cevapla